SJAMANISME

In het sjamanisme ga je  ervan uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren,

de stenen ......  Dat  dit alles verbonden is met elkaar ,

alles is met alles gelijkwaardig en maakt onderdeel uit van de Grote Geest.

 

Het ontstaan van sjamanisme

Sjamanisme is van alle tijden, en komt voor op elk werelddeel, maar is oorspronkelijk

ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Het woord sjamaan komt uit het Tunguz,

een Siberische taal, en betekent "de extatische". Antropologen gaan er van uit dat sjamanisme

is ontstaan in de oude steentijd. Het is waarschijnlijk de voorloper van vele andere religieuze

en magische tradities.

Wat is een sjamaan

 

Een sjamaan is een tussenpersoon tussen de mensen en  die van de spirit wereld

Ook werkt een sjamaan voor mensen die problemen hebben of ziek zijn.

Een sjamaan probeert verstoord evenwicht weer in balans te brengen. zo dat je terug bij zelf komt .

Dit gaat gepaard met rituele en met behulp van trommels, ratels en de stem roept de sjamaan een staat van bewustzijn op waarmee hij zichzelf in trance brengt, een geestestoestand die het mogelijk maak om door de 3 werelden te reizen  de  onderwereld ,

middenwereld en de bovenwereld  en zo contact te maken met de spirit die ons verder begeleid .

Ritueel

Zo'n ritueel verloopt  meestal volgens een vast patroon. De sjamaan danst en zingt,

en gebruikt een trommel of ratel om in trance te geraken.Als de sjamaan weer terug is van de

reizen word dit gedeeld met de ander persoon

De drie werelden

Er zijn dus drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen,

de fysieke wereld. Deze laatste wordt de middenwereld genoemd.

In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders.

Een sjamaan verwerft tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals :

totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met de andere werelden.

Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de

goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen

of die van overleden mensen te begeleiden.

Veel sjamanen zeggen dat ze naar de bovenwereld reizen als een vogel.

 

Rituelen uitvoeren

In feite kun je in elke omgeving rituelen uitvoeren

Om sjamanisme in ons leven te brengen hoeven we de rituelen van andere volkeren niet één op één te kopiëren . Gidsen kunnen ook contact met je maken via je dromen. Is belangrijk dat je naar je zelf kijkt en wat er in en rondom jou speelt en zoek zo naar de balans en steun die nodig is .